Valentina Acierno
Vicens Vidal
Victor Rahola
Xabier Eizaguirre
Xabier Unzurrunzaga
Xavier Fàbregas
Xavier Monteys
Xavier Rubert de Ventós
Zaida Muxí
Àlex Giménez
Amador Ferrer
Angel Martín
Anton Pàmies
Antoni Llena
Antoni Marí
Antonio Font
Aquiles González
Ariella Masboungi
Axel Fohl
Beth Galí
 
Ferma autoritat, no pas imposada, sinó recolzada en el
coneixement, la capacitat de decisió, la generositat i l’emmarcament professional en el compromís polític i social. Coneixement que integri el discurs cultural i la realitat de l’experiència: síntesi d’acció i ideologia. Capacitat de decisió per escollir l’itinerari més eficaç per gestionar l’anàlisi crític, la implantació i la difusió de les noves idees. Generositat per aglutinar i comandar una estructura pedagògica que propiciï noves línies de treball i nous equips professionals corresponsables.

Aquestes qualitats, amb els lligams interns que elles mateixes suggereixen, són les necessàries i les suficients per esdevenir un líder -un mestre, dit en termes menys competitius-en qualsevol camp, sobretot en aquells en els que s’interfereixen tradició i innovació, projecte i construcció, cultura d’elit i participació popular, política d’idees i política de mercat.
Per això Manuel de Solà-Morales ha estat un mestre indiscutible en el camp professional de l’urbanisme del segle XX: canvis radicals en la concepció dels episodis urbans divulgats i acceptats en àmbits culturals i professionals molt

diversos; promotor d’una activitat pedagògica i una producció bibliogràfica que ha reestructurat la disciplina; batallador en la gestió de les noves idees i els nous mètodes; creador d’equips d’investigació atents a les realitats professionals; participant actiu en l’organització universitària; arquitecte conscient de la responsabilitat urbana de l’arquitectura. I tot, amb l’autoexigència de l’honestedat i l’amistat i l’obertura al diàleg i a la polèmica internacional categòrica, fins i tot en les aventures locals, recolzades en compromisos polítics de servei social.
Moltes gràcies, Manuel. El teu record és ara el nostre mestre. / Barcelona