Valentina Acierno
Vicens Vidal
Victor Rahola
Xabier Eizaguirre
Xabier Unzurrunzaga
Xavier Fàbregas
Xavier Monteys
Xavier Rubert de Ventós
Zaida Muxí
Àlex Giménez
Amador Ferrer
Angel Martín
Anton Pàmies
Antoni Llena
Antoni Marí
Antonio Font
Aquiles González
Ariella Masboungi
Axel Fohl
Beth Galí
 
 

Tombant el curs rodolant la carrera
Urbanística VI amics i companys
amb en Manuel, tot destriant paranys
comencem l’any envers la primavera.

Ballen les ulleres: mà taula barret,
de vegades als ulls, escolta pensa
calla, destria proposa condensa
brolla la conversa lenta o de pet.

Més bondadós, amb els anys més saviesa
de costat, mai enrere, orientant
tot anuncia una bona vellesa.

Sempre mestre, de la mà, acompanyant,
actiu, curós, lluny de la peresa
sempre present ens acull, tot travessant.

A Manuel de Solà-Morales. / Barcelona