c r è d i t s

PAPERS D’UR visualitza en temps real i format electrònic opinió i informació d’actualitat sobre urbanisme, arquitectura i ciutats des de Barcelona. D’UR es planteja com un canal d’intercanvi per a temes, iniciatives i projectes recents. Per tal d’aconseguir-ho confiem en la participació d’un ampli equip de col·laboradors, tal i com en l’època de la UR-revista. Poques activitats com l’urbanisme tenen tant impacte en la nostra quotidianitat i no obstant, tan poques oportunitats de disposar d’un espai propi de mirada i judici.

PAPERS D’UR renders news and opinion about urbanism, architecture and the city in visual terms, real time, and electronic form.  Our mission is to serve as a medium for discussion about new topics, initiatives, and projects.  In order to accomplish this we are counting on the collaboration of a broad network of people, just as happened with the UR-revista in its own day. Not many fields with as deep an impact on our daily lives as urban planning and design have so few outlets of their own for examining and assessing current developments.

PAPERS D’UR visualiza en tiempo real y formato electrónico opinión e información de actualidad sobre urbanismo, arquitectura y ciudades desde Barcelona. D’UR se plantea como canal de intercambio para temas, iniciativas y proyectos recientes. Para conseguirlo confiamos en la participación de un amplio equipo de  colaboradores tal como sucedió con UR-revista en su tiempo. Pocas actividades como el urbanismo tienen tanto impacto en nuestra vida cotidiana y sin embargo tan pocas oportunidades de disponer de un espacio propio de mirada y juicio.

 
lub.1@upc.edu
Tel. (34) 93.401.63.99
Diagonal, 649, 08028 Barcelona

Edició
Maria Rubert, Josep Parcerisa, Carles Crosas

Producció
Eulàlia Gómez, Josep M. Solé, Àlvaro Clua
Assistance Joaquim Sellas, Claire Bellocq, Josep Alcover, Ivet Selva, Elisabet Usón i Adrià Prat

Traducció anglès
Philip Kay i Elaine Fradley

Disseny gràfic
Enric Satué Design

 


D'UR    ISSN: 0213-1110    www.lub.upc.edu
 

 

Esta obra está bajo una
licencia de Creative Commons.